Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Doğal Kaynak Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Doğal Kaynak Nedir Özet : Doğa tarafından insanoğlunun kullanımına sunulan toprağın hem kendisi, hem de altında ve üstünde yer alan yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklara doğal kaynak denir. Örneğin: doğa, toprak, hammadde gibi.


Doğal Kaynak Nedir Detay : Doğada kendiliğinden oluşmuş, insan aklı ve tekniğinin ürünü olmayan, meydana gelme aşamasında insanın herhangi bir rolünün bulunmadığı bütün zenginlik kaynakları “doğal kaynak” olarak adlandırılır. Kısaca doğada bulunan ve insan ihtiyacını karşılayabilecek her şeye denir. Hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenler Dünya'nın doğal kaynaklarını oluşturur. Dünya üzerinde yapılan pek çok faaliyetin temelinde doğal kaynaklar vardır. Diğer faaliyetler bu kaynaklar üzerinde şekillenir. Örneğin, tarım aslında beşeri bir faaliyettir. Ancak faaliyetin esas kaynağı doğal bir kaynak olan tarım topraklarıdır. Aynı şekilde sular da doğal bir kaynak olup bu ortamda yapılan ulaşım, turizm, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği gibi etkinlikler birer beşerî faaliyettir.
 
Ayrıca doğal kaynaklara ilgili bir diğer hususta insansız bir doğada doğal kaynakların hiçbir hükmü yoktur. Geniş açıyla bakınca insan dışındaki her türlü doğada bulunan varlıklar doğal kaynaktır.
 
Tarımda kullanılan topraklar, bitki ve hayvanlar, maden filizlerine sahip kayalar, petrol, kömür, uranyum, inşaatlarda kullanılan taşlar, güneş ışığı, hava, su gibi insan ve çevresini etkileyen tüm faktörler doğal kaynak ifadesi ile belirtilir Çünkü herhangi bir varlığa kaynak hükmü insan sayesinde verilmektedir.
 
İktisadi gözle bakılınca üretim faaliyetleri içinde emek önemli bir faktör olduğu için insani dahi doğal kaynaklar içinde sayan ekonomik görüşler vardır.

Doğal Kaynaklanın Sınıflandırılması

Doğal kaynaklar, çok fazla çeşitlilik gösterir. Örneğin, günlük hayatta kullandığımız kâğıt, kalem, evlerimizde kullandığımız eşyalar birer doğal kaynak ürünüdür. Çeşit bakımından zengin olan doğal kaynaklar değişik ölçütler göz önüne alınarak sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma temelde tükenebilen doğal kaynaklar ve tükenmeyen doğal kaynaklar şeklinde olmaktadır. Şimdi bu sınıflandırmanın hangi ölçütlere göre yapıldığını aşağıdaki kavram haritasını inceleyerek görelim.

A - Tükenmeyen Doğal Kaynaklar

1 - Daimi Kaynaklar

a) Rüzgar
b) Su
c) Güneş
d) Dalga

2 - Belli şartlarda kendini yenileyebilen kaynaklar

a) Orman
b) Jeotermal Kaynaklar
c) Toprak
d) Hava

B - Tükenen Doğal Kaynaklar

a) Petrol
b) Doğal gaz
c) Kömürler
d) Madenler

Doğal Kaynakların Faydaları

Doğal kaynakların insan ve toplum hayatında çok önemli bir yeri vardır. Yaşamı fonksiyonel hâle getiren araç ve gereçlerin tamamına yakını doğal kaynaklardan sağlanmaktadır.

İnsanlar da doğadaki her canlı gibi yaşamak için madde ve enerji kullanmak zorundadır. Canlılar madde ve enerji ihtiyaçlarını doğal kaynakları kullanarak karşılarlar. İnsanlar ilk çağlardan itibaren doğal kaynaklardan farklı şekillerde yararlanmışlar, bunun sonucunda da medeniyetler ortaya çıkmıştır. Sanayi toplumu, uzay çağı ve bilgi toplumunun doğuşu da doğal kaynaklardan sağlanan ürünler sayesinde gerçekleşmiştir.
 
Etrafımıza baktığımızda insan eliyle yapılmış yollar, köprüler, fabrikalar, binalar, otomobiller, barajlar görürüz. Bir an olsun dünya üzerinde insan faaliyetlerinin hiç olmadığını ya da yaşanmadığını düşünelim. O zaman dünyadaki değişim doğal haliyle devam edecekti Oysa doğa insan faaliyetleri sonucunda şekillenmekte, insanların yaşadıkları alanları kendilerine uyarlaması ile farklı bir boyut ve özellik kazanmaktadır.

Günlük Hayatta Kullanılan Doğal Kaynaklar

Günlük hayatta kullandığımız kağıt, kalem, evlerimizde kullandığımız eşyalar birer doğal kaynak ürünüdür. Örneğin; mobilyalar, kağıt, kalem, sandalyeler, kitaplarımız, defterlerimiz, okuldaki sıralarımız, içtiğimiz su, yediğimiz meyve ve sebzeler bunları hepsi günlük hayatta kullandığımız doğal kaynakların birer ürünüdür.


Doğal Kaynak Resimleri

 • 10
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 8
  Doğal Kaynak Nedir 3 yıl önce

  Doğal Kaynak Nedir

 • 3
  Doğal Kaynaklar Kavram Haritası 3 yıl önce

  Doğal Kaynaklar Kavram Haritası

Doğal Kaynak Sunumları

 • 7
  Önizleme: 3 yıl önce

  Geçmişten Günümüze Doğal Kaynaklar Sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Geçmişten GünümüzeDoğal Kaynaklarhttp://www.nedir.org

  2. Sayfa
  1. insanlar, ilk çağlardan bugüne neden doğal kaynak arayışına girmişlerdir? Tartışınız.2. Ekonomik faaliyet deyince aklınıza neler geliyor? Söyleyiniz.3. Günlük yaşamda kullandığınız doğal kaynaklar nelerdir? Söyleyiniz.http://www.nedir.org

  3. Sayfa
  Paleolitik Çağ(Kaba Taş Çağı)Keşifler ve icatlarKesici aletler, taşlar (obsidyen, çakmak taşı gibi) icat edilmiştirEkonomik FaaliyetlerAvcılık, toplayıcılık ve taş işçiliği faaliyetleri başlamıştır. Önem Kazanan Doğal Kaynaklar Avlanmak ve korunmak için gerekli kesici aletler yapılmış bundan dolayı obsidyen ve çakmak taşı önem kazanmıştır.http://www.nedir.org

  4. Sayfa
  Mezolitik Çağ (Yontma Taş Çağı) ve Neolitik Çağ(Yeni Taş Çağı)Kesifler ve icatlar Bazı bitkilerin yetiştirilmiş ve hayvanların evcilleştirilmiştir.Ekonomik Faaliyetler Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ve seramik yapımına başlamıştır.Önem Kazanan Doğal Kaynaklar Tarım için verimli topraklar ve su, evcilleşen hayvanlar için meralar, seramik için killi topraklar önem kazanmıştır.http://www.nedir.org

  5. Sayfa
  Kalkolitik Çağ(Maden Çağı)Keşifler ve icatlar Bakır, demir gibi madenler keşfedilmiş ve saban icat edilmiştir. Ekonomik Faaliyetler Sabanın icadı ile tarım geniş alanlarda yapılmaya başlanmış; madencilik ve maden işleme faaliyetleri başlamıştır.Önem Kazanan Doğal Kaynaklar Madenlerin keşfi ile maden yataklarının ve maden işlenirken kullanılan suyun önemi artmıştır. Madenlerin ergitilmesi için enerjiye ihtiyaç duyulmuş böylece ormanlar önem kazanmıştır.http://www.nedir.org

  6. Sayfa
  Sanayi Çağıhttp://www.nedir.org

  7. Sayfa
  Sanayi Çağıhttp://www.nedir.org

  8. Sayfa
  1. Taşlarhttp://www.nedir.org

  9. Sayfa
  http://www.nedir.org

  10. Sayfa
  Obsidyenhttp://www.nedir.org

  11. Sayfa
  Granithttp://www.nedir.org

  12. Sayfa
  http://www.nedir.org

  13. Sayfa
  2. Metalik Madenlerhttp://www.nedir.org

  14. Sayfa
  http://www.nedir.org

  15. Sayfa
  http://www.nedir.org

  16. Sayfa
  http://www.nedir.org

  17. Sayfa
  http://www.nedir.org

  18. Sayfa
  3. Topraklarhttp://www.nedir.org

  19. Sayfa
  http://www.nedir.org

  20. Sayfa
  http://www.nedir.org

  21. Sayfa
  http://www.nedir.org

  22. Sayfa
  http://www.nedir.org

  23. Sayfa
  http://www.nedir.org

  24. Sayfa
  4. Ormanlarhttp://www.nedir.org

  25. Sayfa
  http://www.nedir.org

  26. Sayfa
  Ergitme Fırınıhttp://www.nedir.org

  27. Sayfa
  http://www.nedir.org

  28. Sayfa
  http://www.nedir.org

  29. Sayfa
  http://www.nedir.org

  30. Sayfa
  5. Su ve Rüzgârhttp://www.nedir.org

  31. Sayfa
  5. Su ve Rüzgârhttp://www.nedir.org

  32. Sayfa
  http://www.nedir.org

  33. Sayfa
  http://www.nedir.org

  34. Sayfa
  http://www.nedir.org

  35. Sayfa
  http://www.nedir.org

  36. Sayfa
  Grammesu gücü ile işletilen dinamo http://www.nedir.org

  37. Sayfa
  http://www.nedir.org

  38. Sayfa
  http://www.nedir.org

  39. Sayfa
  http://www.nedir.org

  40. Sayfa
  http://www.nedir.org

  41. Sayfa
  http://www.nedir.org

  42. Sayfa
  6. Kömürhttp://www.nedir.org

  43. Sayfa
  http://www.nedir.org

  44. Sayfa
  http://www.nedir.org

  45. Sayfa
  http://www.nedir.org

  46. Sayfa
  http://www.nedir.org

  47. Sayfa
  7. Petrolhttp://www.nedir.org

  48. Sayfa
  Pennsylvania Petrol Kuyusuhttp://www.nedir.org

  49. Sayfa
  http://www.nedir.org

  50. Sayfa
  DaimlerRudolf Diesel http://www.nedir.org

  51. Sayfa
  http://www.nedir.org

  52. Sayfa
  8. Turizmhttp://www.nedir.org

  53. Sayfa
  http://www.nedir.org

  54. Sayfa
  Keşif ve icatlarÖnemi ArtanBitkilerin kültür altına alınması İleBuhar makinesinin İcadı İleDinamonun İcadıNeolitikte hayvanların evcileştirmesi İleGemi yapımının yaygınlaşmasıGezip, görme İsteği İleTarım ToprağıKömür ve demirAkarsularMeralarOrmanlarDağ, göl, plaj, mağara, çağlayan http://www.nedir.orgstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  55. Sayfa
  Dersi Dikkatli Dinlediğiniz İçin TeşekkürlerKaynaklar: Coğrafya 11 Ders KitabıZambak Coğrafya 11 Yardımcı Kitabıİnternet kaynaklarıhttp://www.nedir.org

 • 3
  Önizleme: 3 yıl önce

  Doğal kaynaklar ve insan sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Doğal Kaynaklar ve İnsanlarGökmen ÖZER- Elazığ Kovancılar Çok Programlı Anadolu Lisesi- Coğrafya Öğretmeni

  2. Sayfa
  Kazanım: D.11.1 Doğal kaynakların değeri ve kullanımındaki değişimi tarihsel süreçte farklı bölgelerle örneklendirir.08.02.20162Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni

  3. Sayfa
  Geçmişten Günümüze Doğal KaynaklarPaleolitik Çağ (Kaba Taş Çağı): Temel geçim kaynağı avcılık ve toplayıcılıktır. Bu nedenle daha kolay avlanabilmek için obsidyen ve çakmak taşı (sileks) sivrilip inceltilerek kesici alet olarak kullanılmıştır. Küçük topluluklar halinde yaşamışlardır.08.02.20163Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni

  4. Sayfa
  Mezolotik Çağ (Yontma Taç Çağı) ve Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı)Tarımsal üretim keşfedilmiştir. Bu nedenle toprağın önemi artmıştır. Toprak çanak çömlek üretiminde de kullanılmıştır. Tarım ve hayvanların evcilleştirilmesine bağlı olarak suyun önemi de artmıştır. 08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni4

  5. Sayfa
  Kalkolitik Çağ (Maden Çağı)08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni5

  6. Sayfa
  Sanayi Çağı08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni6

  7. Sayfa
  Doğal Kaynak Olarak Taşlar08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni7Çakmak taşı (sileks)

  8. Sayfa
  Doğal Kaynak Olarak Taşlar08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni8

  9. Sayfa
  Doğal Kaynak Olarak Taşlar08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni9Elazığ Alacakaya (Guleman) vişne mermer

  10. Sayfa
  Doğal Kaynak Olarak Madenler08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni10

  11. Sayfa
  Doğal Kaynaklar Olarak Madenler08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni11

  12. Sayfa
  Doğal Kaynak Olarak madenTunç bakıra göre daha serttir. Tunçtan daha çok av ve savaş aletleri elde edilmiştir.08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni12

  13. Sayfa
  Doğal Kaynak Olarak MadenlerTunçtan sonra keşfedilen maden demirdir.MÖ 3000 ile 1200 yıllarını kapsayan dönemdir.08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni13

  14. Sayfa
  Doğal kaynak Olarak Toprak08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni14

  15. Sayfa
  Doğal Kaynak Olarak ToprakToprak çanak ve çömlek yapımında da büyük bir öneme sahiptir.Günümüzde fayans ve porselen topraktan elde edilir.08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni15

  16. Sayfa
  Doğal Kaynak Olarak OrmanlarOrmanlar, ilk çağlardan günümüze kadar besin maddesi, barınma malzemesi, yakıt, çeşitli ilaç ve kozmetikler elde etmek için kullanılan önemli bir doğal kaynaktır.Matbaanın Johann Gutenberg (Yohen Gutenbırg) tarafından bulunmasıyla önemi artmıştır.08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni16

  17. Sayfa
  Doğal Kaynak Olarak Su08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni17

  18. Sayfa
  Doğal Kaynak Olarak Rüzgar08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni18

  19. Sayfa
  Doğal Kaynak Olarak Kömür08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni19

  20. Sayfa
  Doğal Kaynak Olarak Petrol08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni20

  21. Sayfa
  Doğal Kaynak Olarak TurizmTurizm, Sanayi devriminden sonra önem kazanmış, ikinci dünya savaşından sonra büyük gelişme göstermiştir.Doğal turizm alanları; dağlar, plajlar, göller, kaplıca, yayla, çağlayanlar, mağaralar…08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni21

  22. Sayfa
  Etkinlik{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Doğal KaynakHer dönemde kullanıldıYakın zamanda keşfedildiTaşlarPetrolKömürToprak08.02.2016Gökmen ÖZER-Coğrafya Öğretmeni22style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

 • 3
  Önizleme: 3 yıl önce

  Doğal kaynakların kullanımı sunusu..

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  1

  2. Sayfa
  2

  3. Sayfa
  3

  4. Sayfa
  Örneğin,4

  5. Sayfa
  Orman tahrip edilerek kullanıma açılmış olan kömür sahaları5

  6. Sayfa
  6

  7. Sayfa
  7

  8. Sayfa
  Jizera Dağları’nda Asit Yağmuru Etkisi (Çek Cumhuriyeti)8

  9. Sayfa
  9

  10. Sayfa
  10

  11. Sayfa
  11

  12. Sayfa
  Günümüzün en önemli sorunlarından kuraklık12

  13. Sayfa
  DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?13

  14. Sayfa
  1. Doğal Kaynağın Potansiyeli14

  15. Sayfa
  2. Kullanılan Yöntem ve Teknolojiler15

  16. Sayfa
  16

  17. Sayfa
  17

  18. Sayfa
  18

  19. Sayfa
  19

  20. Sayfa
  3. İnsanların İhtiyaçları20

  21. Sayfa
  21

  22. Sayfa
  22

  23. Sayfa
  23

  24. Sayfa
  24

  25. Sayfa
  25

  26. Sayfa
  26

  27. Sayfa
  27

  28. Sayfa
  28

  29. Sayfa
  29

  30. Sayfa
  30

  31. Sayfa
  31

  32. Sayfa
  32

  33. Sayfa
  33

  34. Sayfa
  DOĞAL KAYNAK KULLANIMINAÖRNEKLER 1. Mississippi Nehri34

  35. Sayfa
  35

  36. Sayfa
  1927 yılında Mississippi Nehri Havzası’nda bahar ve yaz aylarında meydana gelen taşkınlar36

  37. Sayfa
  Mississippi Nehri kenarına set yapımından bir görünüm37

  38. Sayfa
  38

  39. Sayfa
  1993 yılında Mississippi Nehri Havzası’ndabahar ve yaz aylarında meydana gelen taşkınlar39

  40. Sayfa
  DOĞAL KAYNAK KULLANIMINAÖRNEKLER2. Arkansas Nehri40

  41. Sayfa
  41

  42. Sayfa
  42Tulsa’dan geçen Arkansas Nehri

  43. Sayfa
  43

  44. Sayfa
  Tulsa taşkın alanındaki bir gölet44

  45. Sayfa
  Göl tabanları da genellikle futbol ve beyzbol sahaları ya da tenis kortlarıyla değerlendirilmiştir 45

  46. Sayfa
  46

  47. Sayfa
  47

  48. Sayfa
  48

  49. Sayfa
  49

  50. Sayfa
  Finlandiya ormanlarından bir görünüm50

  51. Sayfa
  51Zambak Coğrafya 11 sf 277style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  52. Sayfa
  Gelecek DersimizdeDoğal Kaynakların Kullanımında Çevre Duyarlılığı Konusunu Örneklerle GöreceğizDersi Dikkatli DinlediğinizİçinTEŞEKKÜRLERLütfen Derse Hazırlıklı GelinizKaynak: MEB Coğrafya 11 Ders Kitabı52

Doğal Kaynak Videoları

 • 1
  3 hafta önce

  Doğal Kaynakların Sınıflandırılması Konu Anlatım Videosu

 • 1
  3 hafta önce

  Doğal Kaynak Kullanımına Örnekler

Doğal Kaynak Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Doğal Kaynak Ek Bilgileri

 • 7
  3 yıl önce

  Doğal Kaynak Ve Ekonomi İlişkisi
  Büyük sermaye ve doğal kaynaklara sahip ülkeler do­ğal kaynaklardan etkin biçimde faydalanma yollarını aramaktadır. Örneğin, Rusya Federasyonu zengin pet­rol, doğal gaz ve demir yataklarını verimli biçimde kul­lanmaktadır.
  Zengin doğal kaynaklara sahip bazıülkeler teknik bil­gi ve sermaye bakımından yetersiz oldukları için yete­rince gelişememişlerdir. Örneğin, Afrika'nın en fazla petrol üreten ülkelerinden olan Nijerya'da halkın geliri ve yaşam standardı oldukça düşüktür.
  Doğal kaynaklar yönünden fakir, ancak sermaye iş gü­cü ve teknoloji açısından zengin olan ülkeler dışarıdan ham madde alıp bu açıklarını kapatmaktadır. Örneğin, Japonya doğal kaynaklar yönüyle fakir olmasına rağ­men, yukarıda sözü edilen özellikleri kullanarak bu açığını kapatmıştır.
  Geri kalmış ve doğal kaynaklar yönünden fakir olan ül­keler ise zaten yetersiz olan kaynaklarından teknik ve sermaye eksikliği yüzünden yeterince yararlanama­maktadır. Bu ülkelere Moğolistan örnek olarak verilebi­lir. Dünya nüfusunun artışı ve sanayideki teknik gelişme­ler doğal kaynaklara olan ihtiyacı her geçen gün artır­maktadır. Nüfus artışı pazar alanları oluştururken, tek­nik icatlar ve üretim hızının artması farklı doğal kay­naklara yönelme ihtiyacını artırmıştır. Sınırsız olan in­san ihtiyaçları, sınırlı düzeydeki doğal kaynakların işle­tilmesi ile karşılanmaya çalışılmaktadır.

  Doğal Kaynaklar ve Kalkınma
  Yetişmiş insan gücünün olmadığı bir yerde zengin do­ğal kaynaklar bir anlam ifade etmez. Çünkü kaynakla­rıçıkartan, şekillendiren, başka kaynaklarla birleştire­rek yeni kaynak üreten ve bütün bunları kendi ihtiyaç­ları için kullanan insandır. İnsan, varoluşundan bugü­ne kadar doğal kaynaklardan yararlanmıştır. Sanayi İnkılabıyla doğal kaynakların önemi daha da artmıştır. Teknik icatlar ve gelişmeler kaynakların kullanımını da­ha da kolaylaştırmıştır. Bazı toplumlarda ulaşılan refah düzeyi doğal kaynakların en akılcı biçimde kullanılma­sından kaynaklanmaktadır.

  Doğal kaynaklar, ülkelerin en önemli ekonomik güçle­ridir. Kalkınma modellerini öncelikle öz kaynaklarına dayandıran ve eksiklerini dış kaynaklarla destekleyen ülkeler, kalkınma sürecini istikrarlı bir şekilde alabil­mişlerdir.

 • 3
  3 yıl önce

  Doğal Kaynakların Faydaları
  Doğal kaynakların insan ve toplum hayatında çok önemli bir yeri vardır Yaşamı fonksiyonel hâle getiren araç ve gereçlerin tamamına yakını doğal kaynaklardan sağlanmaktadır

  İnsanlar da doğadaki her canlı gibi yaşamak için madde ve enerji kullanmak zorundadır Canlılar madde ve enerji ihtiyaçlarını doğal kaynakları kullanarak karşılarlar İnsanlar ilk çağlardan itibaren doğal kaynaklardan farklı şekillerde yararlanmışlar, bunun sonucunda da medeniyetler ortaya çıkmıştır Sanayi toplumu, uzay çağı ve bilgi toplumunun doğuşu da doğal kaynaklardan sağlanan ürünler sayesinde gerçekleşmiştir

  Etrafımıza baktığımızda insan eliyle yapılmış yollar, köprüler, fabrikalar, binalar, otomobiller, barajlar görürüz Bir an olsun dünya üzerinde insan faaliyetlerinin hiç olmadığını ya da yaşanmadığını düşünelim O zaman dünyadaki değişim doğal haliyle devam edecekti Oysa doğa insan faaliyetleri sonucunda şekillenmekte, insanların yaşadıkları alanları kendilerine uyarlaması ile farklı bir boyut ve özellik kazanmaktadır


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.